2022-23 Fulbright Slavic Award nominees

  • Natalia Kozłowska
  • News
  • No Comments

We are pleased to present the list of candidates nominated for the 2022-23 Fulbright Slavic Award:

Fulbright Slavic Award to trwające jeden trymestr stypendium dydaktyczne dla wykładowców akademickich specjalizujących się w kulturze i historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

  1. Dr Agata Anna Stronciwilk, University of Silesia Institute of Arts Studies. Host institution: University of Washington, Seattle
  2. Dr hab. Wojciech Janusz Lewandowski, Uniwersity of Warsaw, Faculty of Political Science and International Studies. Host institution: Ohio State University, Columbus
  3. Dr hab. Wojciech Jerzy Hamerski, Adam Mickiewicz University, Institute of Polish Philology. Host institution: University of Illinois, Chicago

Congratulations!

Loading...